หน้าหลัก / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลแพร่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลแพร่ 11