หน้าหลัก / คณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมล้านนาตะวันออกฯ (กอเปา) 4