หน้าหลัก / นายประเสริฐ ฉลอม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 6