หน้าหลัก / ทำบุญตักบาตรและร่วมกันเป็นจิตอาสาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม) 9