แบบแจ้งความจำนงรับยาที่บ้านจำนวนผู้ลงทะเบียน 8783 รายการ**เรียนผู้ป่วยทุกท่าน ผู้ป่วยที่มียาอินซูลินฉีด ยาฉีดทุกชนิด ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาแช่เย็น ยาน้ำ และมีเวชภัณฑ์ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้อง ขอให้มาตรวจตามนัด รพ.แพร่จะไม่จัดส่งทางไปรษณีย์ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
***เฉพาะผู้ป่วยที่มีนัด ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564 เท่านั้น สามารถแจ้งความจำนงรับยาที่บ้านได้ (นับวันปัจจุบันไปอีก 9 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาดำเนินการให้ผู้ป่วยทุกท่านอย่างทั่วถึง)
==> ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และสมัครใจรับยาที่บ้าน
==> ผู้ป่วยทุกสิทธิรักษา (บัตรทอง, เบิกได้กรมบัญชีกลาง, เบิกได้อื่นๆ, ประกันสังคม, ชำระเงิน)
==> คลินิกจิตเวชเข้าร่วมโครงการ แต่ส่งได้ครั้งละ 1 เดือน เนื่องจากเป็นวัตถุออกฤทธิ์
==> คลินิกไม่เข้าร่วมโครงการ
  1. คลินิกจักษุ(ตา)
  2. คลินิกทันตกรรม(ฟัน)
  3. คลินิกป้องกันกระดูกหักซ้ำ
  4. คลินิกศัลยกรรมกระดูก (เฉพาะผู้ป่วย นายแพทย์ยอดปิติ ตั้งตรงจิตร)
  5. คลินิกกัญชาทางการแพทย์
  6. คลินิกผู้ป่วยประคับประคอง ศัลยกรรม (Palliative Care)
  7. คลินิกผู้ป่วยประคับประคอง อายุรกรรม (Palliative Care)

ตัวอย่างการถ่ายภาพ