ขั้นตอนแจ้งความจำนงรับยาที่บ้าน


จำนวนผู้ลงทะเบียน 2403 รายการ

**เรียนผู้ป่วยทุกท่าน ผู้ป่วยที่มียาอินซูลินฉีด ยาฉีดทุกชนิด ยาเสพติด ยาแช่เย็น ยาน้ำ และมีเวชภัณฑ์ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้อง ขอให้มาตรวจตามนัด รพ.แพร่จะไม่จัดส่งทางไปรษณีย์ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

***เฉพาะผู้ป่วยที่มีนัด ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2563 เท่านั้น สามารถแจ้งความจำนงรับยาที่บ้านได้ (นับวันปัจจุบันไปอีก 9 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาดำเนินการให้ผู้ป่วยทุกท่านอย่างทั่วถึง)
==> ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และสมัครใจรับยาที่บ้าน
==> ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ บัตรทอง 30 บาท, บัตรทองฟรี เท่านั้น
==> คลินิคไม่เข้าร่วมโครงการ
 1. คลินิคจิตเวช คลินิคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และคลินิคจิตเวชชุมชน
 2. คลินิคจักษุ(ตา)
 3. คลินิคทันตกรรม(ฟัน)
 4. คลินิคสมองและระบบประสาทอายุรกรรม
 5. คลินิคกัญชาทางการแพทย์
 6. คลินิคผู้ป่วยประคับประคอง อายุรกรรม (Palliative Care)

ขั้นตอนแจ้งความจำนงรับยาที่บ้าน
 1. เขียนเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ปัจจุบันที่ต้องการให้ส่งยา บนใบนัดโรงพยาบาลแพร่
 2. นำบัตรประชาชนวางบนใบนัดที่เขียนรายละเอียดตามข้อ 1. เรียบร้อยแล้ว
 3. ถ่ายรูปตามตัวอย่าง
 4. กดปุ่มข้างล่างนี้ เพื่อแจ้งจำนงรับยาที่บ้าน
  แจ้งจำนงรับยาที่บ้าน
 5. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กดปุ่ม "ค้นหาข้อมูล"
 6. ระบบจะแสดงข้อมูลของท่าน และให้ท่านตรวจสอบ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ให้ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขเป็นเบอร์โทรและที่อยู่ปัจจุบัน)
 7. ถ่ายรูปใบนัด หรือเลือกรูปถ่ายใบนัดที่ถ่ายไว้แล้ว
 8. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม "ส่งแบบจำนงรับยาที่บ้าน"
 9. ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนรับยาที่บ้านไว้
  ตรวจสอบข้อมูลแจ้งจำนงรับยาที่บ้าน


ตัวอย่างการถ่ายภาพ